simple site creator

Základní myšlenka Pražské psychoterapeutické fakulty je poskytnout široké odborné vědomosti a zkušenosti jak odborníkům v péči o duši, tak ostatním lidem, a to včetně lidí s tzv. duševními, ale i psychosomatickými a somatopsychickými potížemi, jakož i lidem na společenském okraji.

Kdo studuje PPF?

  1. Lidé, kteří chtějí získat psychoterapeutické vědomosti z osobního zájmu. Studium není nijak omezeno věkem, na PPF studují lidé všeho věku, od studentů až po důchodce.
  2. Lidé, kteří pracují s lidmi a studium PPF jim umožní kvalifikovanější výkon profese. Například učitelé, skautští vedoucí apod.
  3. Odborníci, kteří si na PPF doplňují své vzdělání. Například lékaři, psychologové, zdravotní sestry apod.

Přednášky

Na PPF přednášejí přední odborníci na danou tématiku, což garantuje vysokou odbornou úroveň a umožňuje osobní setkávání s nimi. Výuka není organizována posloupně, ale blokově.

Jak často probíhají přednášky?
Výuka probíhá většinou každý poslední víkend v měsíci s výjimkou prosince a prázdnin. Přednášky se konají v pátek od 17.00 do 20.30 a v sobotu od 9.00 do 17.30 s polední přestávkou. Jedna přednáška trvá 90 minut (60 minut přednáška + 30 minut diskuse), po ní následuje 30 minutová přestávka.

Jak se přihlásit?
K přihlášení je potřeba pouze zaslat vyplněnou přihlášku ke studiu na PPF a do stanoveného termínu uhradit školné. Noví studenti se přijímají vždy od září, menší počet studentů také od února.

Semináře

Víkendové semináře
Na víkendový seminář se přihlašujete písemnou přihláškou, která je platná pouze s údaji o zaplacení (většinou 1750 Kč nebo 1450 Kč pro studenty denního studia, matky na mateřské dovolené, důchodce a invalidní důchodce). Potvrzení o účasti na semináři obdržíte přímo na semináři. Na přednáškovém víkendu potom dostanete na základě tohoto potvrzení zápočet do indexu.

Cykly seminářů
V pátek během dne před přednáškami a v sobotu večer probíhají cykly seminářů na různých pracovištích v Praze. Cyklus seminářů se koná na dané téma vždy ve stejnou hodinu každý přednáškový víkend. Během roku probíhají 2 cykly: říjen-únor a březen-červen.

Sebezkušenostní výcviky

Daseinsanalytický psychoterapeutický výcvik
- Psychoterapeutický výcvik obsahuje čtyři součásti: sebezkušenostní část, teorii, praxi a supervizi.
- K dosažení kompletního psychoterapeutického vzdělání je nutné absolvovat všechny čtyři součásti.
- Většina výcviků pořádaných PPF je schálená jako komplexní vzdělávací program v psychoterapii pro zdravotnictví Psychoterapeutickou společností Lékařské společnosti JEP.
- PPF vydává potvrzení pro absolvování některé z částí programu a osvědčení pro ty, kteří absolvují úplné psychoterapeutické vzdělání.
- K samostatnému vykonávání psychoterapie je nutné mít kromě psychoterapeutického vzdělání vysokoškolské magisterské vzdělání v některé pomáhající profesi (medicína, psychologie, sociální práce apod.).

Psychodynamický psychoterapeutický výcvik
- Psychoterapeutický výcvik obsahuje čtyři součásti: sebezkušenostní část, teorii, praxi a supervizi.
- K dosažení kompletního psychoterapeutického vzdělání je nutné absolvovat všechny čtyři součásti.
- Většina výcviků pořádaných PPF je schálená jako komplexní vzdělávací program v psychoterapii pro zdravotnictví Psychoterapeutickou společností Lékařské společnosti JEP.
- PPF vydává potvrzení pro absolvování některé z částí programu a osvědčení pro ty, kteří absolvují úplné psychoterapeutické vzdělání.
- K samostatnému vykonávání psychoterapie je nutné mít kromě psychoterapeutického vzdělání vysokoškolské magisterské vzdělání v některé pomáhající profesi (medicína, psychologie, sociální práce apod.).

Péče o duši - výcvik v pokročilé daseinsanalýze
V průběhu několika desetiletí se postupně proměňovalo naše porozumění psychoterapii i způsobům jejího provozu. Psychoterapeutická praxe i uvažování o ní nás dovedly k poznatku, že současná psychoterapie je nejen rozmanitá a bohatá, ale také v sobě skrývá řadu nových možností, z nichž některé chceme využít, rozšířit a dále rozvíjet. Nabízíme její vícerozměrný daseinsanalytický výukový program, který, v duchu J. Patočky, nazýváme „Péče o duši.“

© Copyright 2019 Ludvík Mattanelli