web builder

Lektorský tým

Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.

Fenomenologie těla a tělesnosti
Úvod do fenomenologe

Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc.

Svoboda – a co s ní?
Co jsou peníze?

Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.

Proč se radovat?
Proč žít?

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.

Na čem stojí psychoterapie
Snový život

Doc. PhDr. Jan Kožnar, CSc.

„Psychologie a patologie lidské sexuality“

Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.

Logoterapie a existenc. analýza
Člověk a trauma

Doc. PhDr. Jaroslav Koťa

Sociální psychologie IV. Láska
Spiritualita v postmoderní době

PhDr. Mgr. Marie Kopřivová, Ph.D.

sychoanalytická psychoterapie u dětí a dospělých

MUDr. PhDr. Jan Poněšický, PhD.

Od psychoanalýzy k psycho-dynamické psychoterapii

Mgr. et Mgr. Michal Slaninka, Ph.D

Úvod do daseinsanalýzy I.
Úvod do daseinsanalýzy II.

MUDr. Mgr. Prokop Remeš

Bible a psychoterapie
Sekty a duševní zdraví

MUDr. Dana Holubová

Základy psychoanalytické psychoterapie

PhDr. Markéta Kavale

Trauma z pohledu psychoterapie

PhDr. Ludmila Trapková

Poruchy rodinné struktury a psychosomatika

MUDr. Zuzana Foitová

Možnosti péče o dlouhodobě duševně nemocné

PhDr. Oswald Schorm

Úvod do koučování
Úvod do gestalt terapie

MUDr. Vladislav Chvála

Poruchy rodinné struktury a psychosomatika

Mgr. Katarína Durecová

Kognitivně-behaviorální psychoterapie

© Copyright 2019 Ludvík Mattanelli